Start
Wie?
  -Biografie kort
  -Biografie lang
Wat?
  -Fictie
  -Non-fictie
Boeken
  -4+
  -10+
  -12+
  -14+
Verhalen
Vraag en antwoord
Media
Links
Links
Contact
Claire Hülsenbeck
 
Florian niemandsdochter
 
  Florian hoort er niet bij. Niet bij het dorp en niet bij de mensen die in gewone huizen wonen met schemerlampen en met schilderijen aan de muur. Misschien is het soms ook teveel gevraagd om iemands dochter te zijn.
Op haar vijftiende verjaardag, de dag waarop haar wereld instort en ze voorgoed een jongensnaam kiest, loopt Florian weg. Ze leert Kasper kennen.
Kasper wil er helemaal niet bij horen, of hooguit op zijn eigen voorwaarden.  Ze worden vrienden en als daarna ook Stanley mee gaat doen, ontstaat er een driemanschap dat alles lijkt te kunnen veranderen.
Als in een spiegel herkent Florian Stanley’s gevecht om geen spaandertje te worden in een wereld waar met zoveel geweld gehakt wordt. Pas dan begrijpt ze dat ook zijzelf naar de waarheid op zoek moet gaan.
 
     
  Omslag Duitse omslag Van Holkema & Warendorf
1e druk: Houten1995
2e druk: Houten, 2000
ISBN 90-26987-668

duitse uitgave ISBN 90 269 8766 8
Niemandstochter 
Loewe verlag, 1997
ISBN 3-7855-3056-0-1

nominatie Jenny Smelik/IBBY-prijs
 
     
  Het verhaal van Florian niemandsdochter wordt verteld vanuit vier verschillende personen.
Kasper blijkt een veel praktischer kijk te hebben op de gebeurtenissen dan Stanley. Soms is dat ook nodig, want Kasper doet tenminste iets als Florian op een dag spoorloos verdwijnt. Stanley wil liever achterhalen waarom zij verdwenen kan zijn. Het is Florians broer Chris die de legppuzzel verder aanvult en het verband weet te leggen tussen het verleden en het heden.  Pas dan begrijp je Florian. Dan ga je, net als zij, inzien dat voor een echte vriendschap het vertrouwen de enige voorwaarde is. 
 
     
  De opening  
     
  "Kasper staarde naar het meisje in haar nest van dekens. Niemand zou zomaar in een trojka moeten stappen, voor je het weet komen de wolven. Hoe kwam iemand op zulke bizarre gedachten? En wat deed ze op deze schimmige zolder? Hij rilde, het was al september. Over een paar weken zou in dit verlaten gebouw de kou in je botten beginnen te kruipen. 'Hoe oud ben je eigenlijk?' 
   'Vijftien, en jij?'
   Hij keek naar de magere handen die kalm de dekens rechttrokken. Haar warrige haren vielen voor haar gezicht, maar hij wist zeker dat ze bruine ogen had, hazelnoot met een beetje groen erin. Hij lette op ogen. Traag liet hij zich onderuit zakken op het matras en greep de fles water die ze met een soort van gastvrouwgebaar naast hem op de grond had gezet.
   'Ik ben bijna zestien.' Hij veegde zijn lippen af met de rug van zijn hand en bekeek haar met nieuwe ogen. Vijftien, ze zag er eerder uit als dertien. 
    Hij grinnikte even zachtjes in zichzelf. Een vuile werkmansbroek, een veel te grote leren motorjas... die roze sjaal stak erbij af als een anjer in het knoopsgat van een bootwerker. Dat had ze zeker over het hoofd gezien toen ze haar verkleedkleren te voorschijn haalde. Florian. Voor hem was ze nog altijd 'het roze meisje'. Florian was trouwens een jongensnaam. Waarom was hij haar achterna gegaan?"
 
     
  Artikel  
     
 

Actie! Hülsenbeck en motorjack, Peter-Erik Neyssen, Boekblad, september 1995

Florian's motorjack

Wie Florians motorjack past... Haarlems Dagblad, juli 1995

 
     
  Reacties  
     
  een roman die opvalt doordat eigentijdse problematiek van jongeren diepgaand wordt onderzocht, psychologiserend maar integer, waarbij de schrijfster de taboes niet omzeilt... door de verschillende perspectieven blijft het verhaal tot het open einde toe boeiend
Lieke van Duin, Trouw 

Alles klopt en past in elkaar, de puzzel is af... Een schriftelijke neerslag van wat wij vroeger ‘bomen’ noemden.
Aukje Holtrop, Vrij Nederland 

De identiteitsproblemen van de drie vrienden en het duistere verleden van Florian worden als in een detective ontrafeld. Kasper, Stanley en Florian zijn alle drie op zoek naar wat voor hen het belangrijkste is: de relaties met vrienden, de eigen culturele identiteit of een gevoel van veiligheid. Die gelaagdheid tilt het verhaal uit boven de triviale probleemliteratuur....
Joke Linders, Algemeen Dagblad 

Claire Hülsenbeck is een interessante nieuwe jeugdboekenschrijfster van wie kort na elkaar opmerkelijke jongerenromans verschenen... Florian niemandsdochter is geen avontuurlijk jeugdboek maar een volwaardige en waardevolle psychologische roman voor jongeren. Ondanks de ingenieuze bouw en de complexe inhoud is het verhaal niet echt moeilijk toegankelijk voor jongeren die van lezen houden
Ruud Kraaijeveld, Levende talen

Hülsenbeck vertelt het verhaal op liefdevolle wijze en sleept de lezer mee in de meer-dimensionale wereld van de hoofdpersonen. Haar taalgebruik is nergens geforceerd lollig of populair maar heeft het staccato ritme van uit hun krachten gegroeide kinderen die over veel te lange ledematen struikelen
Dana Linssen, Surplus 

Ze heeft met Florian niemandsdochter wat mij betreft bewezen dat ze een  uitstekend verhaal kan verzinnen... Knap is de manier waarop het motief van de trojka zowel de compositie van het boek bepaalt als door het verhaal geweven is als symbool voor het driemanschap dat Kasper, Stanley en Florian vormen en als symbool voor de behoefte aan veiligheid en vertrouwen, een gevoel dat zij gemeen hebben.
Max Verbeek, Leesgoed  

A number of books most definitely deserve mention. There is the soundly-written, contemporary novel Florian niemandsdochter which gives a highly-convincing, unstereotyped description of the cultural conflict experienced bij one of the main characters, the half-Suriinamese boy Stanley
jury-report Jenny Smelik IBBY prize 1996

Het allermooiste aan het boek vond ik dat je niet precies wist hoe het afliep. Zo kon ik doorfantaseren over wat er verder allemaal ging gebeuren
brief van een lezer
 
     
  Engelse teaser  
     
  Juveline books  
     
  Terug  
     
©2006 C. Hülsenbeck