Start
Wie?
  -Biografie kort
  -Biografie lang
Wat?
  -Fictie
  -Non-fictie
Boeken
  -4+
  -10+
  -12+
  -14+
Verhalen
Vraag en antwoord
Media
Links
Links
Contact
Claire Hülsenbeck
 
Bibliografie - non-fictie
 
  Claire Hülsenbeck schreef, soms samen met anderen, regelmatig voor tijdschriften, in brochures van de Amsterdamse schooladviesdienst, en voor een aantal uitgevers. In het totaal ongeveer veertig titels over uiteenlopende onderwerpen als democratisering in het onderwijs, schoolorganisatie, onderwijsvernieuwing, aanvankelijk en begrijpend lezen, dyslexie, intercultureel onderwijs, anti-racisme, tweede taalverwerving, meertaligheid, schrijven, werken met boeken en verhalen schrijven.  
  Een greep uit de publicaties:  
  Wat is een verteltafel? Claire Hülsenbeck

 
  Het rode boekje voor scholieren, Anton Oskamp, Jan Louman, Claartje Hülsenbeck; Bruna 1970;  
     
  Taalaktiveringsprogramma's, Co van Calcar, Claartje Hülsenbeck, ea. ABC-RITP innovatieprojekt Amsterdam 1971-1974;  
     
 

Amsterdamse brieven, Van Schaick, Hülsenbeck ea.; Van Gorkum 1979;

 
     
  Towards Democratic Schooling, Steve Walker cs. Open Universitypress, London 1987;  
     
  Taalachterstand is geen echte zebra
Auteur: Claartje Hülsenbeck, 1974
In: Bibliotheek en samenleving, tijdschrift van de Vereniging Nederlands
Bibliotheek en Lektuur Centrum, ISSN 0165-1048, vol. 2 (1974), afl. 2 (feb), pag. 44-47
Nummer: (BNTL) 7420320
 
     
  Een veranderende school in buurt en maatschappij
Auteur: Claartje Hülsenbeck, 1974
 In: Moer : tijdschrift voor het onderwijs in het Nederlands, ISSN 0166-3755
1974), afl. 2, pag. 96-107
Nummer: (BNTL) 7420319
 
     
  Lezen met begrip, W.I.M. van Calcar en A.M.C. Hülsenbeck, Cito Arnhem, 1974;  
     
  Natuurlijk leert een kind lezen, Milder cs., Pendoor Amsterdam, 1980;  
     
  Praten om iets te zeggen, over het handelen van leerkrachten tijdens het tweede-taalverwervingsproces van hun leerlingen / C. Hülsenbeck, J. Wassenberg, 1983
Amsterdam, Stichting advies- en begeleidingscentrum voor het onderwijs in Amsterdam; Pedagogisch didactisch instituut van de Universiteit van Amsterdam
 
     
  Wie vragen stelt, telt mee / Mieke Hezemans-Dirkmaat, Claartje Hülsenbeck; Amsterdam, 1985, Informatiepunt Basisonderwijs
Reeks: Kijk op taal in de meertalige klas deel 3   
 
     
  Achmed praat niet meer - Fenny van de Vooren, Claartje Hülsenbeck. cs. Reeks Kijk op taal in de meertalige klas- deel 1-8, Informatie over basisonderwijs 1985;  
     
  Ahmet gaat niet meer vooruit / Claartje Hülsenbeck, José Wassenberg, Amsterdam 1985, Informatiepunt Basisonderwijs
Reeks: Kijk op taal in de meertalige klas deel 2
 
     
  Thematisch werken in de meertalige klas in het basisonderwijs, Mieke Hezemans-Dirkmaat en Claartje Hülsenbeck, 1985
 In: Levende talen : berichten en mededelingen van de Vereniging van Leraren in Levende Talen, ISSN 0024-1539; afl. 406 , pag. 611-617
 
     
  Van krastekening tot zelfgeschreven kinderboek: verhalen schrijven in een school voor vier- tot twaalfjarigen / pag. 84-102/ Claartje Hülsenbeck, 1986
In: Natuurlijk leert een kind lezen; [eindred.: Ria Milder ... et al.]
Amsterdam 1986, Pendoor TOPreeks deel 3 p. 84-102
 
     
  Een cursus tweede taal-verwerving, ts. Stimulans, Hoevelaken 1987;  
     
  De geboren verteller: discussiebijdrage van Claire Hülsenbeck over het schrijven van een vertel-tekst, IBBY-congres, 1995  
     
  Negen Levens - Claire Hülsenbeck, ts. Literatuur zonder leeftijd, 10e jaargang nr. 40, 1996;  
     
  Dertien lessen voor beginnende schrijvers, Claire Hülsenbeck, Gottmer/Jenny de Jonge, Haarlem 1997;  
     
  Wikken en wegen : de keuzes van de kinderboekenschrijver / door Claire Hülsenbeck, 1998
In: Leesgoed : tijdschrift over kinderboeken, ISSN 0921-2388
vol. 25 (1998), afl. 4, pag. 145-148
 
     
  Werkplannen ‘Voor kinderen schrijven’ - deel 1-4, Claire Hülsenbeck, Script+ 1993-1998;  
     
  Werkplannen ‘prentenboeken maken’- deel 1 en 2, Claire Hülsenbeck, Script+ 1999-2002;  
     
  Over Moederkruid-Carry Slee Amsterdam, 2001, Claire Hülsenbeck
In: Surplus : vrouwenboekenkrant, ISSN 0921-2981
vol. 15 (2001), afl. 4 (juli-aug), pag. 37
 
     
  Het halve werk - Claire Hülsenbeck, ts. Leesgoed, 32e jaargang nr. 8, Biblion 2005;  
     
  Terug  
     
©2006 C. Hülsenbeck