Start
Wie?
  -Biografie kort
  -Biografie lang
Wat?
  -Fictie
  -Non-fictie
Boeken
  -4+
  -10+
  -12+
  -14+
Verhalen
Vraag en antwoord
Media
Links
Links
Contact
Claire Hülsenbeck
 
Wat is een verteltafel?
 
     
  wat is een verteltafel?

De verteltafel is een plaats waar kinderen een verhaal uit een (prenten)boek kunnen naspelen. Met al dan niet zelfgemaakte attributen kunnen ze het verhaal spelend navertellen of uitbreiden. De verteltafel hoeft niet per se een tafel te zijn, het kan ook op de grond of in de zandtafel zijn. Een ondergrond waarop de situatie is getekend, werkt daarbij vaak goed. Bij het spelen met de verteltafel staat één boek centraal.

Bij jonge kinderen, meertalige kinderen of in het geval van een wat ingewikkelder prentenboek, kan de verteltafel ook dienen om een boek te introduceren. Met name om nieuwe woorden introduceren of ingewikkelde situaties zichtbaar maken.

De verteltafel is vooral geschikt voor kleuters, maar ook 6 tot 8 jarigen werken er graag mee. Zelfs voor oudere kinderen kan een verteltafel heel verhelderend zijn.

de voordelen

Werken met de verteltafel stimuleert het actieve gebruik van woorden en zinnen die tijdens het voorlezen of vertellen passief zijn aangereikt. Met name in het geval van jonge en meertalige kinderen is dit van groot belang.

Het spel met de verteltafel biedt veel mogelijkheden voor functionele lees- en schrijfactiviteiten en voor het ontdekken van het verschil tussen spreektaal, schrijftaal en boekentaal. Het is de ideale plek voor het verwerven van uitdrukkingen en zinswendingen, voor het ontdekken van de verschillende manieren waarop je iets kunt zeggen.

De verteltafel ontwikkelt het spel. De kinderen kiezen rollen, spelen met elkaar, verplaatsen zich in de personages van het verhaal en kunnen hun emoties via deze personages uiten. Tevens biedt de verteltafel een goede stimulans voor kinderen bij wie het spel niet ‘vanzelf’ op gang komt.

Door verhalen na te spelen, krijgen kinderen greep op de verhaallijn van een boek. Ze leren beter naar verhalen te luisteren en ontdekken spelenderwijs dat verhalen een bepaalde opbouw hebben: een begin, een hoogtepunt en een slot; dat een verhaal zich afspeelt in een bepalende omgeving en dat er een tijdsverloop is; dat er in een verhaal verschillende emoties plaatsvinden die je kunt leren herkennen en benoemen.

praktische kanten

Het is belangrijk dat de verteltafel niet te hoog is, zodat kinderen er bovenop kunnen kijken. Op een verteltafel kan het verhaal ook worden uitgebreid. Kinderen kunnen eventueel zelf de noodzakelijke voorwerpen meenemen of samen maken. Een verteltafel blijft liefst een poosje staan na het voorlezen en/of voorspelen zodat alle kinderen er in groepjes mee kunnen spelen, liefst in combinaties van verbaal begaafden met verbaal minder ontwikkelde kinderen.
 
 
Een verteltafel

 
  Terug  
     
©2006 C. Hülsenbeck